Online marketing strategie is nog steeds terug naar de basis

De meeste organisaties hebben een grote uitdaging met implementeren van hun lange termijn (online) strategie. De meesten zijn in verwarring door de grote keuze aan communicatiemiddelen. Dit artikel richt zich op de basis principes die nog steeds gelden ook al is er sprake van nieuwe media.

In praktijk kunnen meeste management team wel lange termijn strategie definiëren maar hebben het erg moeilijk om deze verwezenlijken samen met de dagelijkse operationele projecten. Een overzicht van de belangrijkste uitdagingen die overwonnen moeten worden:

  • Betrokkenheid van alle stakeholders;
  • Combineer en beheer lange termijn doelen met huidige operationele zaken;
  • Zorgdragen dat alle nieuwe projecten en investeringen in lijn zijn met de gedefinieerde lange termijn doelen;
  • Communicatie;
  • Gaat en heeft het project de boogde doelen gehaald en wat is het leereffect?

De eerste stap om deze uitdagingen te overwinnen is om duidelijk de visie te definiëren, te analyseren en te documenteren. Dit is een proces dat in herhaling moet worden uitgevoerd en waar veel tijd en inzet wordt gevergd. In een aantal stappen moet van hoog niveau (Visie!) naar concrete acties worden bewogen. Acties die individueel implementeerbaar zijn en die gemeten kunnen worden.

Uitgekiende communicatie is de sleutel om alle stakeholders te overtuigen. Zij moeten met voorkeur investeren in deze activiteiten/projecten in plaats van de operationele projecten die niet de centrale visie ondersteunen. Hieronder staat een voorbeeld van een tabel die één visie toont, waaruit drie strategieën voortkomen die elk weer een drietal tactische oplossingen heeft.

Elke tactische oplossing wordt vervolgens uitgewerkt in concrete acties. Een actie wordt uitgevoerd als elk ander normaal project. Dat betekent dat een project manager die de planning, de ontwikkeling en implementatie beheert. Elk project moet vanuit het programmamanagement worden aangestuurd zodat de samenhang binnen één strategie kan worden beheerd. ROI is hierbij uitermate belangrijk.

Dit artikel geeft slechts een kleine aanzet. Voor meer informatie hoe om te gaan met online marketing strategieën neem dan contact op met auteur of volg deze blog.

Copyright © 2010 StoneRivers. Alle rechten gereserveerd.

Share
This entry was posted in Strategie and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>